موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
فراخوان مسابقات کشتی

فراخوان مسابقات کشتی

با توجه به برگزاری مسابقات کشتی (ازاد-فرنگی) دانشجویان پسر منطقه ۲کشوری درتاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ در شهر ساری به مدت سه روز .
علاقمندان به شرکت در مسابقه میتوانند با مراجعه به واحد تربیت بدنی ثبت نام نمایند .

مدارک لازم جهت ثبت نام :
داشتن کارت دانشجویی دارای اعتبار.
داشتن کارت بیمه ورزشی دارای اعتبار.
احکام قهرمانی کشتی .
گواهی واکسن کرونا (حداقل ۲ دوز)
۲قطعه عکس ۴×۳

شرایط مسابقه
مسابقات طبق ایین نامه رسمی فدراسیون و اتحادیه کشتی (u.w.w) برگزار خواهدشد.
وزن کشی با ۲ کیلو گرم ارفاق.
اوزان فرنگی : ۱۳۰- ۹۸- ۸۵ -۷۵- ۶۶- ۵۹ کیلوگرم.
اوزان ازاد : ۱۲۰-۹۷ -۸۶ -۷۴ -۶۵ -۵۷ کیلوگرم .


برو بالا