موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
تکمیل ظرفیت سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تکمیل ظرفیت سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه زمان بندی ثبت نام تکمیل ظرفیت سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون سراسری بهمن ماه ۱۴۰۱

بدینوسیله برنامه زمان بندی ثبت نام تکمیل ظرفیت سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به مؤسسه مراجعه نمائید.

روز رشته تاریخ ساعت
دوشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۸-۱۴
سه شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۸-۱۴
چهارشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۸-۱۴

 

شروع کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد لذا حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به مؤسسه مراجعه نمایند،

از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

واحد آموزش موسسه آموزش عالی رحمان رامسر


برو بالا