موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

رشته ارشد روانشناسی عمومی

  1. عباس نان گیر ، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ، ساعت ۱۱ صبح
  2. حسین نظری مقدم ، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ، ساعت ۱۲ ظهر

برو بالا