موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه

1400/06/24

رشته ارشد روانشناسی عمومی

  1. عباس نان گیر ، روز شنبه مورخ 1400/06/27 ، ساعت 11 صبح
  2. حسین نظری مقدم ، روز شنبه مورخ 1400/06/27 ، ساعت 12 ظهر
برو بالا