موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی رحمان

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی رحمان

۱۴۰۰/۱۱/۱۷
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
دوشنبه ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ – پنجشنبه ۱۴/۱۱/۱۴۰۰انتخاب واحد کلیه دانشجویان – ورودی قدیم(اینترنتی)
شنبه ۲۳/۱۱/۱۴۰۰شروع کلاس‌ها
شنبه ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ – یکشنبه ۱۷/۱۱/۱۴۰۰حذف و اضافه دروس – حداکثر ۲ درس (اینترنتی)
پنجشنبه ۲۶/۰۳/۱۴۰۱پایان کلاس‌ها، مهلت حذف ترم و حذف اضطراری
شنبه ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ لغایت شنبه ۱۲/۰۴/۱۴۰۱امتحانات پایان نیمسال دوم
با توجه به تاریخ برگزاری هر آزمون:

۷ روز مهلت ثبت موقت

۳ روز مهلت ثبت اعتراض

۷ روز مهلت ثبت نهایی

مهلت ثبت موقت

مهلت ثبت اعتراض به نمره

مهلت ثبت نهایی نمرات پایان ترم

کارشناسی: تا جمعه ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ثبت نمره دروس پروژه، سمینار،کارآموزی، پایان‌نامه کارشناسی، دروس ناتمام
پنجشنبه ۳۱/۰۶/۱۴۰۱دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

برو بالا