موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
زمانبندی ثبت نام ورودی جدید ۱۴۰۱

زمانبندی ثبت نام ورودی جدید ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

بدینوسیله برنامه زمان بندی ثبت نام ورودی جدید ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده براساس حرف اول نام خانوادگی جهت ثبت نام مراجعه نمائید. ضمناً جهت ثبت نام آنلاین (غیرحضوری) از روزشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ به سایت مؤسسه مراجعه نمایید.

 

روزتاریخنام خانوادگی بر اساس حروف الفباساعت
شنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۲حروف الف الی چ۱۴ – ۸
دوشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۴حروف ح الی س۱۴ – ۸
چهارشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۶حروف ش الی ک۱۲ – ۸
پنجشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۷حروف گ الی ی۱۲ – ۸

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶  بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.
  • حضور دانشجویان هر گروه در زمان ثبت نام و در روزهای اعلام شده الزامی میباشد، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 

واحد آموزش موسسه آموزش عالی رحمان رامسر


برو بالا