موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
زمانبندی ثبت نام ورودی جدید ۱۴۰۱

زمانبندی ثبت نام ورودی جدید ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۰

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

بدینوسیله برنامه زمان بندی ثبت نام ورودی جدید ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده براساس حرف اول نام خانوادگی جهت ثبت نام مراجعه نمائید. ضمناً جهت ثبت نام آنلاین (غیرحضوری) از روزشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ به سایت مؤسسه مراجعه نمایید.

 

روزتاریخنام خانوادگی بر اساس حروف الفباساعت
شنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۲حروف الف الی چ۱۴ – ۸
دوشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۴حروف ح الی س۱۴ – ۸
چهارشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۶حروف ش الی ک۱۲ – ۸
پنجشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۷حروف گ الی ی۱۲ – ۸

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶  بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.
  • حضور دانشجویان هر گروه در زمان ثبت نام و در روزهای اعلام شده الزامی میباشد، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 

واحد آموزش موسسه آموزش عالی رحمان رامسر


برو بالا