موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
کارت ورود به جلسه امتحانات

کارت ورود به جلسه امتحانات

صدور و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 

بدینوسیله به اطلاع عموم دانشجویان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر می رساند؛

باتوجه به نزدیک شدن فصل امتحانات در پایان نیمسال دوم ۱۴۰۱ و لزوم دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، الزامیست جهت صدور و دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به تسویه حساب مالی و رفع نواقص پرونده آموزشی در کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مالی یا آموزشی مراجعه و اقدام نمایید.

 

دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه، مجاز به شرکت در امتحانات نیستند.


برو بالا