موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
امتحانات معوق شنبه ۲۴ دیماه

امتحانات معوق شنبه ۲۴ دیماه

زمانبندی و تاریخ برگزاری امتحانات معوق مورخ ۲۴ دیماه ۱۴۰۱ موسسه آموزش عالی رحمان به شرح زیر می باشد؛

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم  موسسه آموزش عالی رحمان رامسر می رساند، کلیه امتحانات معوق روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ طبق ساعت و شماره صندلی اعلامی در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد.

بدیهی است امتحانات فوق الذکر فقط در تاریخ  مذکور، برگزار و امکان برگزاری مجدد وجود نخواهد داشت.

 


برو بالا