موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
نشـریه Recent Advances in Green Industries Innovation

نشـریه Recent Advances in Green Industries Innovation

۱۴۰۲/۰۳/۲۶

نشـریه انگلیسی زبان Recent Advances in Green Industries Innovation به صاحب امتیازی دانشگاه مازندران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت.

قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان عزیز

نشـریه انگلیسی زبان Recent Advances in Green Industries Innovation به صاحب امتیازی دانشگاه مازندران و دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی، آماده دریافت و انتشار نتایج تحقیقات اعضای محترم هیات علمی، دانشمندان و محققین محترم داخل و خارج کشور می‌باشد.

این نشریه که به زبان انگلیسی منتشـر خواهـد شـد، میان‌رشـته‌ای بوده و مقالات در حوزه های مختلف مرتبط با صـنایع، فراینـدها، سازه‌ها، مواد و محاسـبات سبز، نتایـج پژوهش‌های اصـیل نظری، عملی و تجربی را مورد داوری و ارزیابی قرار خواهـد داد.

این نشریه بصورت فصـلنامه و با دسترسـی آزاد (open access) و بـدون هزینه انتشار فعالیت می‌نماید.

آدرس سایت نشریه:

https://ragii.journals.umz.ac.ir

شماره تماس های نشریه:

  • ۰۱۱۳۵۳۰۲۹۰۲
  • ۰۱۱۳۵۳۰۲۹۰۳

 


برو بالا