موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
همه کلاس‌های درس دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سراسر کشور مجازی شد

همه کلاس‌های درس دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سراسر کشور مجازی شد

۱۴۰۰/۱۱/۱۸

همه کلاس‌های درس دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سراسر کشور مجازی شد.
رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: با توجه به افزایش سویه اومیکرون تمام کلاس‌های نیمسال دوم دانشجویان دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی مجازی شد.


برو بالا