موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

دانشجو سیده معصومه مومنی

رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

استاد راهنما: دکتر سید عباس ابراهیمی

استاد مشاور: دکتر فریبا اسماعیل پور

استاد داور: دکتر زهره علی اسماعیلی

چهارشنبه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشجو فرشته فدائی

رشته روانشناسی عمومی

استاد راهنما: دکتر معصومه ملکی پیر بازاری

استاد مشاور: دکتر فاطمه عشورنژاد

استاد داور: دکتر سیروس صالحی

چهار شنبه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

ساعت: ۱۳:۰۰

 

نحوه ورود به جلسه دفاع:

سامانه آموزش مجازی موسسه به نشانی: lms.rahman.ac.ir

جهت شرکت در جلسه دفاع با شماره تلفن ذیل تماس بگیرید:

۰۱۱۵۵۲۳۰۵۱۱-۱۳ داخلی ۱۱۴

سرکارخانم نجفی(مدیر پژوهش)

Instagram | Telegram


برو بالا