موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۴۰۰/۱۱/۰۴

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد    

خواهشمند است در روزها و زمان‌های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه رحمان مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۸ – ۲۴
پنج شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۸ – ۲۴

 

شروع کلاس‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

  • دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند.
  • از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

واحد آموزش موسسه آموزش عالی رحمان رامسر


برو بالا