موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۲۴ – ۸
پنج شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۲۴ – ۸

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاسهای مجازی الزامی می باشد.

  • دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند.
  • از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 

دانشجویان ملزم می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱  نسبت به واریز مبلغ شهریه ثابت به شماره حساب مؤسسه (از طریق درگاه اینترنتی) اقدام و جهت انجام ثبت نام نیمسال از امور مالی مجوز اخذ نمایند.


برو بالا