موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کاردانی  وکارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی وکارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

بدینوسیله برنامه زمان بندي انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به شرح ذيل اعلام مي گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان هاي اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

 

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه

عمران – معماری -روان شناسی- مشاوره – آموزش کودکان استثنائی

                                                (ورودی98-97 -96- 1395)

1399/06/12 8-24
پنج شنبه مهندسی پزشکی – مترجمی زبان انگلیسی -مدیریت بازرگانی- حسابداری- کامپیوتر

(ورودی98-97 -96- 1395)

1399/06/13 8-24

 

◊ شروع کلاسها از تاریخ 1399/06/22 به صورت مجازی (از طریق سامانه آموزش مجازی موسسه)بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاسها الزامی می باشد.

♦ زمان حذف و اضافه روزهای 1399/06/23، 1399/06/24، 1399/06/25 و  1399/06/26 می باشد.

♦ كلاسهاي عملي بعد از تاريخ حذف و اضافه تشكيل مي گردند.

♦ غيبت دانشجويان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدي را داشته باشند موجه نبوده و دانشجويان ملزم مي باشند در كلاسهايي كه قصد دارند اخذ نمايند، حضور فعال داشته باشند.

♦ دانشجويان هر گروه باید در زمانها و روزهاي اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجوياني كه بعد از اين تاريخ مراجعه نمايند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

برو بالا