موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کاردانی  وکارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی وکارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

۱۳۹۹/۰۶/۲۳

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

 

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه

عمران – معماری -روان شناسی- مشاوره – آموزش کودکان استثنائی

                                                (ورودی۹۸-۹۷ -۹۶- ۱۳۹۵)

۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۸-۲۴
پنج شنبه مهندسی پزشکی – مترجمی زبان انگلیسی -مدیریت بازرگانی- حسابداری- کامپیوتر

(ورودی۹۸-۹۷ -۹۶- ۱۳۹۵)

۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۸-۲۴

 

◊ شروع کلاسها از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ به صورت مجازی (از طریق سامانه آموزش مجازی موسسه)بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاسها الزامی می باشد.

♦ زمان حذف و اضافه روزهای ۱۳۹۹/۰۶/۲۳، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ و  ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ می باشد.

♦ کلاسهای عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.

♦ غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.

♦ دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.


برو بالا