موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی کارت تغذیه

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی کارت تغذیه

دانشجویان گرامی (ورودی های قبل )جهت افزایش اعتبار کارت تغذیه  و دانشجویان ورودی جدید جهت تقاضای صدور کارت تغذیه و رزرو غذا به امور دانشجویی ( خانم گلباز ) مراجعه نمایند .


برو بالا