موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی کارت تغذیه

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی کارت تغذیه

1400/05/11

دانشجویان گرامی (ورودی های قبل )جهت افزایش اعتبار کارت تغذیه  و دانشجویان ورودی جدید جهت تقاضای صدور کارت تغذیه و رزرو غذا به امور دانشجویی ( خانم گلباز ) مراجعه نمایند .

برو بالا