موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه کلیه دانشجویان (چک های مورد قبول مالی)

قابل توجه کلیه دانشجویان (چک های مورد قبول مالی)

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ، امور  مالی مؤسسه قفط چک های جدید بانکی ( صیاد ) را جهت تسویه حساب های مالی می پذیرد .

چک های قدیمی به هیچ وجه قابل قبول نبوده و دریافت نمی گردد .


برو بالا