موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه کلیه دانشجویان- شماره حساب موسسه

قابل توجه کلیه دانشجویان- شماره حساب موسسه

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

دانشجویان جهت انجام امور آموزشی و تسهیل در فرآیند ثبت نام ترمی و امور فارغ التحصیلی به واحد آموزش مراجعه کنند ; به منظور انجام فعالیت های فوق دریافت تأییدیه مالی الزامی می باشد . شماره حساب موسسه : ۰۱۰۵۲۵۷۱۳۰۰۰۵ به نام مؤسسه آموزش عالی رحمان


برو بالا