موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

1400/05/11

جدول شهریه خوابگاه راحله 1398

جدول شهریه خوابگاه راحله 1398 ردیف مدت دانشجویان رحمان دانشجویان متفرقه
1 یکسال ماهیانه 2.700.000 3.200.000
ودیعه 10.000.000 10.000.000
2 نیمسال ماهیانه 3.000.000 3.500.000
ودیعه 10.000.000 10.000.000
3 روزانه ماهیانه 400.000 500.000
ودیعه 5.000.000 5.000.000

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.

 

توضیحات :

  1. تعداد ماه های محاسبه شده برای یکسال تحصیلی 10 ماه و برای نیمسال تحصیلی 5 ماه می باشد.
  2.  دانشجویان رحمان جهت پرداخت ودیعه می توانند چک بانکی بدون تاریخ در وجه مؤسسه آموزش عالی رحمان ارائه نمایند. با امضا و تأیید ظهر چک توسط دانشجو یا والدین دانشجو
  3.  دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی نمی توانند ودیعه یا شهریه را به صورت چک پرداخت نمایند.
  4.  در زمان عقد قرارداد اجاره خوابگاه به صورت روزانه تعداد و تاریخ روزهای استفاده شده تا پایان نیمسال تحصیلی باید مشخص شود.
  5. در زمان انصراف دانشجو از اقامت در خوابگاه قبل از پایان قرارداد اجاره به صورت روزانه محاسبه و از دانشجو اخذ می گردد.
  6.  مبلغ اجاره همراه دانشجویان به عنوان مهمان پس از کسب مجوز از مسئولین خوابگاه برای هر نفر مهمان به صورت روزانه محاسبه می گردد.
برو بالا