موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

جدول شهریه خوابگاه راحله ۱۳۹۸

جدول شهریه خوابگاه راحله ۱۳۹۸ردیفمدتدانشجویان رحماندانشجویان متفرقه
۱یکسالماهیانه۲.۷۰۰.۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰
ودیعه۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲نیمسالماهیانه۳.۰۰۰.۰۰۰۳.۵۰۰.۰۰۰
ودیعه۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳روزانهماهیانه۴۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
ودیعه۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.

 

توضیحات :

  1. تعداد ماه های محاسبه شده برای یکسال تحصیلی ۱۰ ماه و برای نیمسال تحصیلی ۵ ماه می باشد.
  2.  دانشجویان رحمان جهت پرداخت ودیعه می توانند چک بانکی بدون تاریخ در وجه مؤسسه آموزش عالی رحمان ارائه نمایند. با امضا و تأیید ظهر چک توسط دانشجو یا والدین دانشجو
  3.  دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی نمی توانند ودیعه یا شهریه را به صورت چک پرداخت نمایند.
  4.  در زمان عقد قرارداد اجاره خوابگاه به صورت روزانه تعداد و تاریخ روزهای استفاده شده تا پایان نیمسال تحصیلی باید مشخص شود.
  5. در زمان انصراف دانشجو از اقامت در خوابگاه قبل از پایان قرارداد اجاره به صورت روزانه محاسبه و از دانشجو اخذ می گردد.
  6.  مبلغ اجاره همراه دانشجویان به عنوان مهمان پس از کسب مجوز از مسئولین خوابگاه برای هر نفر مهمان به صورت روزانه محاسبه می گردد.

برو بالا