موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
انجمن علمی مؤسسه رحمان برگزار می نماید

انجمن علمی مؤسسه رحمان برگزار می نماید

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

« آموزش نرم افزارهای Autocad – Safe – ETabs در قالب یک دوره آموزشی »

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هم چنین ثبت نام به مسئول انجمن علمی عمران مراجعه نمایند .


برو بالا