موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
کارگاه بازی درمانی

کارگاه بازی درمانی

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

کارگاه بازی درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران

(دانشجویان ترم ۵ به بالا کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد)

  • مدرس: غزل سادات پورنسایی
  • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  •  دکترای روانشناسی تربیتی
  • مدت دوره: ۱۶ ساعت (با ارائه مدرک معتبر)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • زمان برگزاری دوره: سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
  • ساعت برگزاری دوره: ۸ الی ۱۶
  • هزینه شرکت در کارگاه و ابزار بازی: ۷۵۰ هزار تومان

جهت ثبت نام از طریق لینک اینجا کلیک کنید

یا تماس با شماره های:  ۰۱۱۵۵۲۳۰۵۱۱-۱۳   داخلی ۱۱۹ و یا ارسال پیامک یا تماس با شماره های:  ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۱  و  ۰۹۰۲۵۲۳۰۵۱۴


برو بالا