موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برنامه زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر ۱۴۰۱

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر ۱۴۰۱

بدینوسیله برنامه زمان بندی ثبت نام ورودی جدید سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به مؤسسه مراجعه نمائید. ضمناً جهت ثبت نام آنلاین (غیرحضوری) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۸-۱۴
یکشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۸-۱۴
دوشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۸-۱۴
سه شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۸-۱۴
چهارشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۸-۱۴

 

  • شروع کلاسها ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد.
  • داوطلبان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به مؤسسه مراجعه نمایند، از داوطلبانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

برو بالا