موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و نا پیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و نا پیوسته)

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

بدینوسیله برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام میگردد

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت موسسه مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه مترجمی زبان انگلیسی، روان شناسی، مشاوره (ورودی ۹۷-۹۸ -۱۳۹۹) ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۸-۲۴
پنج شنبه عمران ، مهندسی پزشکی ، معماری (ورودی ۹۷-۹۸ -۱۳۹۹) ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۸-۲۴
جمعه علوم ورزشی، مدیریت بازرگانی حسابداری، کامپیوتر (ورودی ۹۷-۹۸ -۱۳۹۹) ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۸-۲۴

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

زمان حذف و اضافه روزهای ۱۴۰۰/۰۶/۲۱  ، ۱۴۰۰/۰۶/۲۲  و ۱۴۰۰/۰۶/۲۳  می باشد

کلاسهای عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.

غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.

دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت موسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند.

از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام به عمل نخواهد آمد.


برو بالا