موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (تکمیل ظرفیت) بهمن ۱۴۰۰

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته (تکمیل ظرفیت) بهمن ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

بدینوسیله برنامه زمان بندی ثبت نام ورودی جدید (تکمیل ظرفیت) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به مؤسسه مراجعه نمائید.

ضمناً جهت ثبت نام آنلاین (غیرحضوری) از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

جهت ثبت نام آنلاین (غیرحضوری) از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
یکشنبه کلیه رشته‌ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۱۴ – ۸
دوشنبه کلیه رشته‌ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۴ – ۸
سه شنبه کلیه رشته‌ها ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۱۴ – ۸
چهارشنبه کلیه رشته‌ها ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴ – ۸
پنج شنبه کلیه رشته‌ها ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۱۲ – ۸

 

شروع کلاسها ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ می باشد.

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به مؤسسه مراجعه نمایند،

از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 

 


برو بالا