موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به نزدیک شدن به بازه امتحانات نیمسال دوم (۱۴۰۱-۱۴۰۰)، نسبت به تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات قبل از شروع امتحان اقدام نمایید.

در صورت عدم دریافت کارت ورود به جلسه، مجاز به شرکت در امتحانات نمی‌باشید.


برو بالا