موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویانی که تقاضای دریافت وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را دارند ، می رساند با توجه به تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ به سایت موسسه  مراجعه یا با داخلی ۱۰۴ – واحد مالی تماس حاصل نمایند.

توجه:دانشجویانی که ترم های گذشته وام تحصیلی دریافت نموده اند نیز جهت تمدید وام تماس حاصل نمایند.

 

فرم سند تعهدنامه ۹۹

برو بالا