موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
انتخاب واحد نیمسال دوم

انتخاب واحد نیمسال دوم

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشدند

قابل توجه کلیه دانشجویان؛

آن دسته از دانشجویان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر که طی برنامه زمانبندی اعلام شده موفق به انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشده اند، می توانند روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ ۲۱، ۲۲ و ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ از طریق وب سایت موسسه موسسه آموزش عالی رحمان اقدام به انتخاب واحد نمایند. لازم به ذکر است تاریخ مذکورغیر قابل تمدید است.

 

معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر


برو بالا