موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
سه شنبه مترجمی زبان انگلیسی- روان شناسی- مشاوره – عمران – معماری

(ورودی ۹۸ | ۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱)

۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۸-۲۴
چهارشنبه علوم ورزشی- مدیریت بازرگانی- حسابداری

(ورودی ۹۸ | ۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱)

۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۸-۲۴
پنج شنبه مهندسی پزشکی  – کامپیوتر

(ورودی ۹۸ | ۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱)

۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۸-۲۴

 

 

 

شروع کلاسها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ بوده و تا پایان مهرماه بصورت مجازی از طریق سامانه آموزش مجازی مؤسسه به آدرس lms.rahman.ac.ir برگزار و سپس بصورت حضوری در ساختمان جدید مؤسسه برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان در کلاسهای مجازی الزامی می باشد.

زمان حذف و اضافه روزهای ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۳  می باشد.

کلاسهای عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.

غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.

دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند،

از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.


برو بالا