موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
انتخاب مقاله دکتر میراعلمی به عنوان مقاله برتر

انتخاب مقاله دکتر میراعلمی به عنوان مقاله برتر

۱۴۰۰/۰۵/۱۰

نتخاب مقاله دکتر سیده مهدیه میراعلمی (عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر ) به عنوان مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی عمران ، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری

با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان

selecting dr mira alamis article as the best article

 

«واحد پژوهش موسسه آموزش عالی رحمان»


برو بالا