موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
انتخاب مقاله دکتر میراعلمی به عنوان مقاله برتر

انتخاب مقاله دکتر میراعلمی به عنوان مقاله برتر

نتخاب مقاله دکتر سیده مهدیه میراعلمی (عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر ) به عنوان مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی عمران ، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری

با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان

selecting dr mira alamis article as the best article

 

«واحد پژوهش موسسه آموزش عالی رحمان»

برو بالا