موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

۱۴۰۰/۱۱/۰۴

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد:    

خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه رحمان مراجعه نمائید.

 

روز رشته تاریخ ساعت
دوشنبه مترجمی زبان انگلیسی- روان شناسی- مشاوره  (ورودی ۹۸-۹۷ – ۹۹-۱۴۰۰) ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۸ – ۲۴
سه شنبه عمران – معماری (ورودی ۹۸-۹۷ – ۹۹-۱۴۰۰) ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۸ – ۲۴
چهارشنبه علوم ورزشی- مدیریت بازرگانی- حسابداری (ورودی ۹۸-۹۷ – ۹۹-۱۴۰۰) ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۸ – ۲۴
پنج شنبه مهندسی پزشکی  کامپیوتر (ورودی ۹۸-۹۷ – ۹۹-۱۴۰۰) ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۸ – ۲۴

 

شروع کلاس‌ها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بوده و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

زمان حذف و اضافه روزهای ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ و ۱۴۰۰/۱۱/۱۷  می باشد. 

  • کلاسهای عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند. 
  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاسهایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند. 
  • دانشجویان هر گروه باید در زمانها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

برو بالا