موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
اطلاعیه ایده پردازی دانشجویی

اطلاعیه ایده پردازی دانشجویی

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

دانشجوی عزیز

در حال جمع آوری ایده های کاربردی شما هستیم .

هرگونه ایده ای که منجر به تحول و تولید در ارائه خدمتی یا ساخت قطعه ای یا تولید برنامه نرم افزاری و…. که باعث تولید ثروت و رونق اقتصادی فردی اجتماعی گردد .

لطفاً جهت دریافت فرم ایده دانشجویی به دفتر معاونت فرهنگی آجتماعی ( آقای الهی ) مراجعه فرمایید .


برو بالا