موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
شرایط و ضوابط بازپرداخت وام دانشجویی

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام دانشجویی

  1. دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده‌اند،موظفند پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمایند.
  2. تعداد و مبلغ اقساط بهره‌مندان از تسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.
  3. طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر ۵ سال می‌باشد.
  4. مبلغ ۱۰% از کل بدهی می بایست به هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط به‌طور یک‌جا توسط دانشجو به حساب درآمد اختصاصی صندوق واریز و مانده بدهی تقسیط خواهد شد.
  5. تاریخ سرسید اقساط برای کلیه دانش آموختگان ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد، مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت مذکور افزوده می گردد.
  6. بدهکاران دارای دفترچه اقساط می‌بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط، به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه‌حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند.در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط ( سه قسط متوالی ) کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکار موظف به بازپرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهد بود
  7.  دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وام‌های دریافتی خود می‌باشند.
  8. به مبلغ وام شهریه دانشجویان ۴% کارمزد ( حداقل کارمزد ) تعلق می گیرد که زمان محاسبه آن از شروع نیم سال تحصیلی دریافت وام تا شروع بازپرداخت می باشد، در نتیجه به همراه مبلغ وام به صورت اقساط بازپرداخت خواهد شد.

برو بالا