موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
خشت اول نشریه‌ای برای ارتقا سواد ازدواج سالم از دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خشت اول نشریه‌ای برای ارتقا سواد ازدواج سالم از دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

خشت اول نشریه‌ای برای ارتقا سواد ازدواج سالم از دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران

ویژه دانشجویان، دانشگاهیان و جوانان سراسر کشور

شماره ١٣ منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم:
نکات قابل توجه در تعامل افراد پیش از ازدواج

کانال تلگرام مرکز مشاوره دانشگاه تهران
t.me/UTcounseling

پیج اینستاگرام مرکز‌مشاوره دانشگاه تهران
‏Instagram.com/UTcounseling

آدرس سایت مرکز مشاوره دانشگاه تهران
‏Counseling.ut.ac.ir

بانک جامع سلامت روان
https://counselingpublish.ut.ac.ir/fa

 

دانلود نشریه


برو بالا