موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
نخستین کنفرانس ملی “جلوه‌های جهادی شـهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری”

نخستین کنفرانس ملی “جلوه‌های جهادی شـهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری”

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان دبیرخانه علمی نخستین کنفرانس ملی “جلوه‌های جهادی شـهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری” برگزار می‌کند:

با تقدیر از منتخبین صاحبان آثار برگزیده در مراسم اختتامیه با اهداء جوایز نفیس

محورهای فراخوان:
مدیریت شهری شهروند‌مدار
عدالت محوری
برنامه محوری
مدیریت راهبردی در شهرها
شایسته سالاری
معنویت محوری
دیپلماسی شهری
مدیریت بحران
کودکان و نوجوانان
مسئولیت‎پذیری
مدیریت یکپارچه
آینده‎پژوهی

درگاه پذیرش فراخوان: https://Jelvejahadi.tabriz.ir در قالب تالیف مقالات تحقیقی و ترویجی
مهلت ارسال آثار: بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱
زمان برگزاری همایش: خرداد ماه سال ۱۴۰۱

این همایش با کد اختصاصـی به شـماره ۴۱۷۵۰-۲۲۰ در پایگاه اسـتنادی جهان اسـلام (ISC) به ثبت رسـیده است.

پاسخگویی و راهنمایی: ۰۴۱۳۵۴۲۶۰۹۰


برو بالا