موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید

 

عنوان سراسری دکتری کارشناسی ارشد کاردانی به کارشناسی کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای
زمان ثبت

نام

نوبت اول:

۸ تا ۱۴۰۱/۸/۱۴

نوبت دوم:

۱۵ تا ۱۴۰۲/۱/۲۱

۲۲ تا ۱۴۰۱/۸/۲۹ ۱۶ تا ۱۴۰۱/۹/۲۲ ۱۴۰۲/۳/۲۸تا

۱۴۰۲/۴/۴

 ۱۴۰۲/۴/۱۸تا

۱۴۰۲/۴/۲۵

اجرای

آزمون

نوبت اول:

پنجشنبه و جمعه

 ۲۹ و ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نوبت دوم:

چهارشنبه و پنجشنبه

 ۱۴ و ۱۴۰۲/۴/۱۵

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱

عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه

از ۱۴۰۱/۱۲/۱۱تا

۱۴۰۱/۱۲/۱۲

جمعه ۱۴۰۲/۶/۳ جمعه ۱۴۰۲/۶/۳

منبع خبر : سایت سازمان سنجش آموزش کشور


برو بالا