موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه زمان بندی انتخاب واحد کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و نا پیوسته)

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد لذا خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

روز رشته تاریخ ساعت
دوشنبه مترجمی و آموزش زبان انگلیسی- روان شناسی- مشاوره

(ورودی های : ۱۴۰۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)

۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۸-۲۴
سه شنبه نقشه برداری- عمران – معماری

(ورودی های : ۱۴۰۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۸-۲۴
چهارشنبه مدیریت بازرگانی- حسابداری

(ورودی های : ۱۴۰۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۸-۲۴
پنج شنبه علوم ورزشی – مهندسی پزشکی  – کامپیوتر

(ورودی های : ۱۴۰۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۳۹۸)

۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۸-۲۴

 

شروع کلاس ها از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

  • زمان حذف و اضافه روزهای ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۵  – ۱۴۰۱/۱۱/۲۶  می باشد.
  • کلاس های عملی بعد از تاریخ حذف و اضافه تشکیل می گردند.
  • غیبت دانشجویان قبل از زمان حذف و اضافه چنانچه قصد اخذ واحدی را داشته باشند موجه نبوده و دانشجویان ملزم می باشند در کلاس هایی که قصد دارند اخذ نمایند، حضور فعال داشته باشند.
  • دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند.
  • از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 

بدینوسیله برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است در روزها و زمان های اعلام شده جهت ثبت نام به سایت مؤسسه مراجعه نمائید.

روز رشته تاریخ ساعت
چهارشنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۸-۲۴
پنج شنبه کلیه رشته ها ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۸-۲۴

شروع کلاس ها از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ می باشد.

و حضور کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی می باشد.

  • دانشجویان هر گروه باید در زمان ها و روزهای اعلام شده به سایت مؤسسه مراجعه نمایند، از دانشجویانی که بعد از این تاریخ مراجعه نمایند ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

برو بالا