موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
انتخابات انجمن علمی گروه زبان انگلیسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ با حضور مدیر گروه و اعضای هیات علمی این رشته سرکار خانم دکتر بتول سبزعلی‌پور، سرکار خانم دکتر سیده‌نازنین رهنمون و سرکار خانم دکتر فائزه خزایی و جمعی از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رحمان برگزار شد.
در این انتخابات براساس رای اکثریت سرکار خانم زهرا رحمتی به سمت دبیر انجمن، جناب آقای محمدامین ذبحی به سمت مسئول آموزش، سرکار خانم هانیه فتاحی به سمت مسئول اجرایی و پژوهش، سرکارخانم هستی محمدی به سمت مسئول روابط عمومی، سرکار خانم فاطمه قربانی به سمت مسئول مالی انتخاب شدند.
و سرکار خانمها مریم محمدیان، زهرا قاسم زاده، عهدیه قاسمی، حدیث غلامعلی زاده و نرگس فاضلی به سمت اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.
به امید موفقیت در فعالیتهای انجمن گروه علمی زبان
برو بالا