موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
دکتر فاطمه عشور نژاد موفق به کسب مقام نخست جشنواره تجارب برتر گردید

دکتر فاطمه عشور نژاد موفق به کسب مقام نخست جشنواره تجارب برتر گردید

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

کسب مقام نخست جشنواره تجارب برتر مدیران و معاونین مدارس آموزش و پرورش کشور

 

سرکار خانم دکتر فاطمه عشور نژاد کسب مقام نخست جشنواره تجارب برتر مدیران و معاونین مدارس آموزش و پرورش کشور، مایه مباهات و افتخار ما هم می باشد.

امید است در تمامی مراحل زندگی و عرصه های علمی موفق و سربلند باشید.

 

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

برو بالا