موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو
 • بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو

بازدید مدیر گروه عمران و معماری از اولین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو

۱۴۰۰/۱۱/۰۳

در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی
۳۰ دی الی ۳ بهمن
این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردهای دانش‌بنیان حوزه ژئوماتیک و با همت گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار شد.
از جمله شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه می‌توان به دانشگاههایی مثل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه مازندران و همچنین ارگانهای دولتی مثل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان فضایی ایران، سازمان ثبت و اسناد کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و همچنین شرکت‌های دانش بنیان حوزه ژئوماتیک اشاره نمود.
از مهمترین اهداف این نمایشگاه می‌توان به معرفی محصولات بین‌المللی حوزه ژئوماتیک که در کشور تولید می‌شوند، آشنایی با دستاوردهای نوین این حوزه و فرصت جذب دانش‌آموختگان و نخبگان، انجام مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی و ارتباط بین دو حوزه صنعت و دانشگاه اشاره کرد.

برو بالا