موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۴۰۲/۰۸/۲۹

انتخابات انجمن علمی گروه روان‌شناسی و مشاوره با حضور مدیر گروه این رشته جناب آقای دکتر خداداد، سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاری؛ عضو هیات علمی موسسه و سرکار خانم دکتر غزل‌سادات پورنسائی؛ عضو هیات علمی موسسه و استاد راهنمای انجمن علمی برگزار شد.
در این انتخابات که جمعی از دانشجویان رشته روان‌شناسی و مشاوره هم حضور داشتند، سرکار خانم خدیجه مهرورزی به سمت دبیر انجمن، سرکار خانم معصومه قاسمی به سمت مسئول آموزش، جناب آقای اسماعیل عیسی‌زاده به سمت مسئول اجرایی و پژوهش، سرکار خانم مهدیه غلامی به سمت مسئول مالی، سرکار خانمها مطهره امین، غزل خرائی و هنگامه آزموده به سمت عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

4 ravanshenasi

برو بالا