موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • بازدید انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره
  • بازدید انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره
  • بازدید انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره
  • بازدید انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره

بازدید انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

بازدید انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره- دانشجویان ترم پنج و هشت

از مدرسه کودکان با نیازهای خاص-شهید براقی

مورخ ۱۸ آذر

به مناسبت هفته پژوهش

دستاورد این دیدار، آشنایی با شیوه آموزش مفاهیم و اعداد به کودکان پیش ‎دبستانی، پایه اول و دوم، شیوه تشویق و نحوه صحبت با بچه‌ها که چگونه دقت و تمرکز داشته باشند، بود.

 

http://www.rahman.ac.ir

 

http://instagram.com/rahmanuni1385

 

http://t.me/rahmanuniversity

 

برو بالا