موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول
 • بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول

بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رحمان از دانشگاه مدیپول استانبول

۱۴۰۲/۰۸/۱۸

دکتر سحر علیان؛ معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی رحمان رامسر روز پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۲ از دانشگاه MEDIPOL استانبول بازدید نموده و نشستی با دکتر ایرینا شلنکووا؛ مسئول تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی دانشگاه مدیپول داشتند.
محور مذاکرات در این نشست، بررسی راه‌های توسعه روابط علمی و پژوهشی مرکز بین‌الملل دانشگاه رحمان رامسر با دانشگاه MEDIPOL استانبول بوده است.
دانشگاه مدیپول بیش از ۳۰۰۰۰ دانشجو و بیش از ۱۰۰۰۰ دانشجوی بین‌المللی از بیش از ۶۰ کشور مختلف داشته که در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی، مدیریت و بازرگانی، منابع طبیعی، علوم پزشکی، هنر و … مشغول به تحصیل هستند.

برو بالا