موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله
 • بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله

بازدید هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران از پژوهشگاه بین المللی زلزله

۱۴۰۲/۱۲/۰۲

دکتر سحر علیان عضو علی البدل هیات مدیره انجمن راه و ساختمان ایران و معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی رحمان رامسر روز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ همراه با هیات مدیره انجمن از بخشهای مختلف پژوهشگاه بین المللی زلزله بازدید نمودند.

این بازدید از بخش تحلیل داده ها، آزمایشگاه سازه و آزمایشگاه ژئوتکنیک و با هدف آشنایی با آزمایشگاهها و فضاهای آموزشی-پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله صورت گرفت.

http://www.rahman.ac.ir

http://instagram.com/rahmanuni1385

http://t.me/rahmanuniversity

 

برو بالا