موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • برگزاری جلسه با انجمن‌های علمی گروه‌های فنی و مهندسی مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱
  • برگزاری جلسه با انجمن‌های علمی گروه‌های فنی و مهندسی مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱
  • برگزاری جلسه با انجمن‌های علمی گروه‌های فنی و مهندسی مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱
  • برگزاری جلسه با انجمن‌های علمی گروه‌های فنی و مهندسی مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱

برگزاری جلسه با انجمن‌های علمی گروه‌های فنی و مهندسی مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

تقدیر از دانشجویان انجمن‌های علمی گروه‌های فنی و مهندسی و دانشجویان فعال در فعالیتهای پژوهشی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر توسط دکتر سحر علیان معاونت پژوهشی و فناوری و اسماعیل شیخ کاظمی مدیر آموزش موسسه

برو بالا