موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری
 • دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری

دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

دانشگاه رحمان رامسر میزبان نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری

 

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان برگزاری نشست تخصصی سفیران و فعالان گردشگری

و فعالان مجازی سفر و گردشگری ایران به همراه کاروان برادران ایرانگرد بود.

در این نشست تخصصی، راهکارهای توسعه گردشگری با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای موجود در این منطقه مورد توجه و بحث و

بررسی واقع شد.

شهردار محترم رامسر جناب آقای امینی شاد و جناب آقای رسول کردفلاحت از فعالان حوزه گردشگری به ایراد سخن پرداختند.

 

فیلم مربوطه 

 

http://www.rahman.ac.ir

http://instagram.com/rahmanuni1385

http://t.me/rahmanuniversity

 

 

 

برو بالا