موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
شهادت دکتر رئیسی؛ رئیس جمهور محبوب ایران اسلامی

شهادت دکتر رئیسی؛ رئیس جمهور محبوب ایران اسلامی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دکتر رئیسی؛ رئیس جمهور محبوب ایران اسلامی
پس از چهار دهه خدمت در راه میهن اسلامی، به سیدالشهدا پیوست و آسمانی شد.🏴

ای شهید، ردای شهادت بر قامت استوارت مبارک باد.

مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر

برو بالا