موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش
  • بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش

بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره به مناسبت هفته پژوهش

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

به همت انجمن علمی گروه روانشناسی و مشاوره موسسه آموزش عالی رحمان و به مناسبت هفته پژوهش، جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روانشناسی این موسسه با همراهی سرکار خانم دکتر معصومه ملکی پیربازاری عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر  ۲۸ آذرماه از مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره در شهر رامسر بازدید نمودند.

اهم خدمات مرکز توانبخشی اعصاب و روان طاهره، انجام ویزیت‌های روان‌پزشکی، مشاوره روان‌شناختی، کار درمانی، تئاتردرمانی و مددکاری است که به مراجعان خود ارائه می‌نماید.

دانشجویان در این بازدید به طور نزدیک با نحوه ارائه خدمات روانشناختی در این مرکز آشنا شدند که فرصت خوبی برای تعمیق آموخته‌های ایشان بود.

مسئول فنی این مرکز خدماتی؛ سرکار خانم سارا مختاری از دانش‌آموختگان رشته روان‌شناسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر است که حضور ایشان در این مرکز از افتخارات دانشگاه رحمان می‌باشد.

برای دانشجویان عزیز، سرکار خانم سارا مختاری و سایر دانش‌آموختگان آرزوی بهترینها را داریم.

http://www.rahman.ac.ir

 

http://instagram.com/rahmanuni1385

 

http://t.me/rahmanuniversity

 

برو بالا