موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
  • کسب مقام سوم و مدال برنز مسابقات چندجانبه کشوری جودو- گرامیداشت مرحوم قهرمان کاظم ساریخانی
  • کسب مقام سوم و مدال برنز مسابقات چندجانبه کشوری جودو- گرامیداشت مرحوم قهرمان کاظم ساریخانی
  • کسب مقام سوم و مدال برنز مسابقات چندجانبه کشوری جودو- گرامیداشت مرحوم قهرمان کاظم ساریخانی
  • کسب مقام سوم و مدال برنز مسابقات چندجانبه کشوری جودو- گرامیداشت مرحوم قهرمان کاظم ساریخانی

کسب مقام سوم و مدال برنز مسابقات چندجانبه کشوری جودو- گرامیداشت مرحوم قهرمان کاظم ساریخانی

۱۴۰۲/۱۱/۰۹

مسابقات چندجانبه کشوری جودو گرامیداشت مرحوم قهرمان کاظم ساریخانی در شهرستان ری برگزار گردید و دانشجوی قهرمان موسسه آموزش عالی رحمان رامسر؛ هومن چرمچی در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم و دریافت مدال برنز شد.

آرزوی موفقیت های بیش از پیش در تمامی عرصه‌های زندگی برای قهرمان هومن چرمچی عزیز

http://www.rahman.ac.ir

 

http://instagram.com/rahmanuni1385

 

http://t.me/rahmanuniversity

برو بالا