موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال پنجم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

آیا اولویت بندی نوع دانشگاه ها در میزان قبولی تاثیر دارد؟
تفاوت دانشگاه ها در چیست، روزانه، غیر انتفاعی، پیام نور با شبانه و روزانه چه تفاوتهایی دارند؟
و چه اندازه بر میزان قبولی ما تاثیر میگذارند؟

برو بالا