موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال اول)

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

سئوال اول:
ملاک تعیین رشته چیست؟
گزینه های مهم کدام ها هستند؟

برو بالا