موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال چهارم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

در یک انتخاب خوب، الویت با کدام است؟
دانشگاه مورد علاقه و یا رشته مورد علاقه !
دانشگاه محبوب من، رشته مورد علاقه ام را ندارد و رشته مورد علاقه را دانشگاه مورد تائید ندارد
چگونه بدانیدکدام مهمتر است؟

برو بالا