موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

۱۰ توصیه مهم در انتخاب رشته (سئوال هشتم)

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

در کنکور رتبه بالایی ندارم،
سئوالی که در انتخاب رشته با آن مواجه هستم این است؟
با الویت انتخا شهرستانها، احتمال قبولی بیشتر می شود؟
این آیتم در افزایش احتمال قبولی به چه اندازه تاثیر می‌گذارد؟

برو بالا